Garantie
Voor alle producten die u bij design-stoelen.nl koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Het kan voorkomen dat uw product een gebrek vertoont.

Wanneer gaat de garantie in?
Garantie gaat altijd in vanaf de leverdatum.

Wanneer geldt de garantie?
U kunt zich beroepen op garantie, indien:

  1. uw product niet goed is of niet goed werkt
  2. er een gebrek is dat buiten uw schuld is ontstaan.

Is uw product niet goed of heeft het gebreken? Neem dan alstublieft zo snel mogelijk contact met ons op zodat we een oplossing kunnen bieden. Indien wij vragen om het artikel naar ons retour te sturen, betalen wij de verzendkosten.

Wat valt buiten de garantie?
Sommige zaken vallen buiten de garantie, zoals:

  1. schade die is ontstaan door onjuist gebruik van het product;
  2. onderdelen die zijn getroffen door slijtage.

In deze situatie verzoeken wij u om dit via de klantenservice kenbaar te maken. Design-stoelen.nl zal dan afspraken met u maken conform onze algemene voorwaarden over de verdere afhandeling.