Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht over het door u bestelde product of over onze webshop in het algemeen? Wij horen het graag. Wij zullen er alles aan doen om het geschil op te lossen. U kunt dit kenbaar maken door ons te e-mailen of via het contactformulier. U ontvangt binnen 48 uur na ontvangst een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Indien wij er gezamenlijk niet uitkomen, dan heeft u het recht om uw klacht kenbaar te maken via een geschillencommissie. De Geschillencommisie Webshop wordt beheerd door de stichting Geschillencommisie (www.sgc.nl). Deze stichting kan bemiddelen en het probleem oplossen wanneer u en Case2go er samen niet uitkomen. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Uiteraard dient u eerst de klacht kenbaar te maken bij ons.